top of page

הקמת מחלקת אמ-אר-איי ילדים חדשה

הקמת מחלקת MRI 

 חדשה לילדים בביה"ח סורוקה

אשר כולל בתוכו מערכות רבות, חסימת קרינה ע"י עופרת,  שילוב מכשור מגרמניה ועוד

bottom of page