top of page

הקמת מבנה מעבדות בבית יציב

מבנה מעבדות חדש ופיתוח הכולל מדרכות, אבני שפה, ערוגות ועצים בבית יציב - האוניברסיטה הפתוחה בבאר שבע

bottom of page