top of page

הקמת מבני מרפאות חדשות במועצת רמת הנגב

מרפאה חדשה במועצת רמת הנגב התכלול 3 מבנים בציוד ופרטי הגמר האיכותיים והעדכניים ביותר

bottom of page