top of page

שיפוץ מבנה "יולה" בבית ספר עומרים בישוב עומר

אחד הפרויקטים שלנו בבית הספר עומרים שבעומר כולל את מבנה היולה אשר משמש את הילדים לאחר שעות הלימודים

bottom of page