top of page

סרטונים ופרויקטים

All Videos

All Videos

All Videos
חיפוש סרטון...
MRI

MRI

00:20
צפייה בסרטון
יציקת ריצפה במרפאת כללית ברמת הנגב

יציקת ריצפה במרפאת כללית ברמת הנגב

00:00
צפייה בסרטון
פירוק מרפאת כללית בעומר והקמת מרפאה חדשה

פירוק מרפאת כללית בעומר והקמת מרפאה חדשה

00:00
צפייה בסרטון
שיפוץ מבנה רב תכליתי בקיבוץ רוחמה

שיפוץ מבנה רב תכליתי בקיבוץ רוחמה

00:00
צפייה בסרטון
ntamirr

ntamirr

00:00
צפייה בסרטון
תהליך בניית מבנה רב תכליתי בעומר שישמש את מכבי ומשרד הרווחה

תהליך בניית מבנה רב תכליתי בעומר שישמש את מכבי ומשרד הרווחה

00:00
צפייה בסרטון
bottom of page